Зеркало Petrozavodsk Summer - 2019.

 

Тип зачёта:

Izhevsk Mirror of PZ Summer 2019 Training Camp. Contest 3. Grand Prix of Warsaw.

Last success: 04:52:05, Ural FU 1 (Mullabaev, Trifochkin, Barinov), problem K
Last Submit: 04:53:31, Perm HSE (Ketov, Kokovin), problem A

PlaceTeam nameA
6/38
B
0/1
C
0/29
D
0/3
E
0/0
F
0/0
G
0/2
H
0/6
I
0/1
J
5/29
K
2/19
L
0/0
TotalTimeDirtRatingSE
1.
SCH_Izhevsk 1 (Kurochkin, Chernov, Shitov)
+
1:47
-
-
-
-
-
-
-
-
+1
1:17
+
3:48
-
343225%200.000.64
2.
Ural FU 1 (Mullabaev, Trifochkin, Barinov)
+
1:19
-
-
-
-
-
-
-2
3:45
-
+1
2:00
+11
4:53
-
373280%192.590.64
3.
Kazan FU (Remidovsky, Mokut, Serov)
+
1:09
-
-
-
-
-
-
-
-
+3
3:04
-2
4:48
-
231360%123.810.54
4.
Ufa SATU 1 (Valiev, Zinov)
+3
0:53
-
-
-
-
-
-2
4:52
-
-
+5
3:42
-
-
243580%119.540.54
5.
SCH_Izhevsk 2 (Zhavoronkov, Kruchinin, Nikitin)
+2
1:49
-1
4:32
-
-
-
-
-
-
-
-3
2:58
-
-
114966%57.780.50
6.
SCH_Izhevsk 3 (Bessonitsyn, Malov, Stafeev)
+2
4:08
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
4:45
-
-
128866%55.910.50
7.
Ural FU 2 (Kogut, Sychev, Tsepov)
-3
4:13
-
-2
1:13
-
-
-
-
-
-
+4
3:47
-
-
130780%54.170.58
8-12.
Siberian SUTI (Pletyukhin, Yun, Kapustin)
-1
4:54
-
-23
2:46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
000%0.000.00
8-12.
Perm HSE (Ketov, Kokovin)
-16
4:54
-
-
-
-
-
-
-4
4:28
-
-
-
-
000%0.000.00
8-12.
Ufa SATU 3 (Nadeev, Sharipova, Grokhotov)
-2
3:51
-
-
-
-
-
-
-
-1
1:08
-
-4
2:59
-
000%0.000.00
8-12.
Izhevsk STU (Kychanov, Kosukhin, Lebedev)
-3
4:53
-
-4
3:38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
000%0.000.00
8-12.
Ufa SATU 2 (Trubin)
-
-
-
-3
2:46
-
-
-
-
-
-3
4:53
-
-
000%0.000.00
Submits sent:3812930026129190128
Accepted:6
(15%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
5
(17%)
2
(10%)
0
(0%)
13
(10%)
Dirt:7
(53%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
14
(73%)
11
(84%)
0
(0%)
32
(71%)